สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ตรงตามที่กำหนด ของโครงการจัดหาปุ๋ยของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง

เมื่อวันที่ 28 ธันวา

Read more

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 22 ธันวา

Read more