ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ลงพื้นที่ให้ความรู้การทำชาเกสรดอกบัวแก่ประชาชน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง นำโดยนางเมธาพร นาคเกลี้ยง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ลงพื้นที่ให้ความรู้การทำชาเกสรดอกบัวแก่ประชาชน ณ กลุ่มการเรียนรู้เกษตรผสมผสานปลอดภัย เลขที่ 190 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง