ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ให้ความรู้การทำชาเกสรดอกบัว ณ วิสาหกิจชุมชน ชมรมสื่อแห่งปัญญาพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน วิชชาลัยรวงข้าว

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง พร้อมด้วยนางเมธาพร นาคเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ลงพื้นที่ให้ความรู้การทำชาเกสรดอกบัวให้แก่ประชาชน ณ กลุ่มวิหาหกิจชุมชน ชมรมสื่อแห่งปัญญาพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน วิชชาลัยรวงข้าว เลขที่400 ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เครือข่ายชาวนาทางเลือกเมืองลุง