ท่านสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/rusodoa/