ทรงพระเจริญ

ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ

5,780 thoughts on “ทรงพระเจริญ