ร่วมมือหน่วยงานภายนอก

จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ ” Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต “(Plus One Blood Donation More Blood Moer Lives)

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายเพื่อม วุ่นซิ้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ ” Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต “(Plus One Blood Donation More Blood Moer Lives) เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส