หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
มนัญญา ลุยใต้ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ พร้อมเปิดตัว 2 โครงการใหญ่ “DOA Green Together ” และ “การผลิตแบบผสมผสานทางการเกษตร 1 ไร่ 1 แสน ในพื้นที่ในภาคใต้”

Posted on
ข่าวกิจกรรม
50 ปี กรมวิชาการเกษตร จัดใหญ่วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลผลิตภาคใต้ 26-27 เม.ย.ที่กระบี่ มุ่งเป้าพาเกษตรกรใต้ใช้งานวิจัยสร้างเงิน จาก 9 โซนเรียนรู้วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ

Posted on

วิธีพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต .

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส