ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปี

มกราคม – ธันวาคม แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (พืชสมุนไพร) จำนวน 500 ชนิด และแปลงไม้หอม 100 ชนิด, กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่,
ศูนย์เรียนรู้แบบผสมผสาน, ถ้ำพระ, ถ้ำค้างคาว,ต้นไม้ 100 ปี และศาลาหกเหลี่ยม สามารถเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ได้ตลอดทั้งปี
พฤษภาคม – กันยายน ชมแปลงสาธิตการปลูกและการบำรุงรักษาลองกอง มังคุด เงาะ และแปลงกาแฟ
พฤศจิกายน – พฤษภาคม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติโดยการเดินป่า ปีนเขา และปั่นจักรยาน

 

กิจกรรมภายในศูนย์ท่องเที่ยว

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นเส้นทางที่ต้องเดินเท้า  และขี่จักรยานชมธรรมชาติเลียบผ่านเนินเขา  ระยะทาง  1,500  เมตร  ในพื้นที่  145  ไร่  ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว  ตลอดเส้นทางท่านจะได้ตื่นตากับต้นไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่   และพันธุ์ไม้นานาชนิด  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น นก  กระรอก  ค่าง  และสัตว์เลื้อยคลาน ต่างๆ

 

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว การเดินทางมี 2 เส้นทาง

       1. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ รวมระยะทาง 926 กิโลเมตร

       2. ใช้เส้นทางหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ถึงชุมพร แล้วต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 41 ผ่าน อ.หลังสวน จ.ชุมพร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4035 ถึง อ.อ่าวลึก แล้ววกเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 4 อีกครั้ง เข้าสู่ จ.กระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 123 รวมระยะทางประมาณ 794 กิโลเมตร จะถึงศูนย์ฯเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

  • รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศชั้น 1,2 และ VIP จากกรุงเทพฯ- กระบี่ และกระบี่-กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละหลายเที่ยว
  • รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯเดินทางไปยังสถานีรถไฟ จ.ตรังแล้วเดินทางต่อไปยัง จ.กระบี่ระยะทาง 150 กิโลเมตร หรือลงที่สถานีพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสาร ระยะทาง 140 กิโลเมตร หรือลงที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แล้วเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสาร ระยะทาง 150 กิโลเมตร
  • เครื่องบิน มีสายการบินไทยภายในประเทศ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ กระบี่-หาดใหญ่ และสายการบินต่างประเทศ กระบี่-สิงคโปร์ บริษัทการบินไทย และสายการบินภูเก็ตแอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง และโดยสารรถยนต์จากตัวเมืองกระบี่ถึงศูนย์ท่องเที่ยวฯ กระบี่ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที

 

ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
ที่อยู่: 205 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
เบอร์โทรศัพท์ 075-694217, 075-694205