จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ 3-5 เดือน

                

พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 2 ราคา/ต้นละ 30 บาท
พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 9 ราคา/ต้นละ 30 บาท
สนใจติดต่อได้ที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
โทรศัพท์.077-810862, 086-4715926

                

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ 3-5 เดือน

ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่จังหวัดระนอง

     วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ  ศวพ.ระนอง พร้อมด้วย บุคลากรของ
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่  ด่านตรวจพืชท่าเรือระนองและพี่น้องประชาชน  ได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกข้าวไร่ 
ณ แปลงนาศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ ดอกพะยอม หอมบอน และดอกข่า เพื่อเป็นการเผยแพร่  เกษตรทฤษฏีใหม่และเทคโนโลยีไปสู่ผู้สนใจต่อไป

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่จังหวัดระนอง