โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2562 

          นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผอ.ศวพ.ระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสารวัตรเกษตอาสาพร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริการวิชาการ นายณรงค์ชัย หีดชะนา และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการวิชาการ
จัดอบรมโครงการสารวัตรเกษตรอาสา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง

             วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562   นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผอ.ศวพ.ระนอง มอบหมายให้
นาย ณรงค์ชัย หีดชะนา ผอ.กลุ่มบริการวิชารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการวิชาการ จัดฝึกอบรม
ตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การผลิตพืชตามมาตรฐานGAP/พืชอินทรีย์ ให้แก่ยุวเกษตรและคณะคุณครู  จำนวน 50 ราย    ณ.โรงเรียนเพียงหลวง15  (บ้านรังแตน)
ตำบล จ.ป.ร   อำเภอ กระบุรี   จังหวัด ระนอง 

วันที่  18  มกราคม 2562 นางประภา พงษ์อุทธา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี ณ ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ระนอง 

นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง

♥ วันที่ 10 มกราคม 2562

 

นายณรงค์ชัย  หีดชะนา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และ นายสิทธิศักดิ์  เกตุเลขวัด 
นักวิชาการเกษตร  
♥ วันที่ 9 มกราคม 2562

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ข่าวประชาสัมพันธ์