กิจกรรมภายใน

ครบรอบ 67 ปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ยางในช่อง)

จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำปี 2562

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจ​เยี่ยม​โครงการ​อนุรักษ์​พันธุกรรม​พืชอันเนื่องมาจาก​พระราช​ดำริสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี​ (อพ.สธ.) ที่รวบรวมพันธุ์​สมุนไพร​ และพันธุ์​พืชท้องถิ่น และ​ตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชกระบี่

ตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาเและมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจ​เยี่ยม​โครงการ​อนุรักษ์​พันธุกรรม​พืชอันเนื่องมาจาก​พระราช​ดำริสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี​ (อพ.สธ.) ที่รวบรวมพันธุ์​สมุนไพร​ และพันธุ์​พืชท้องถิ่น และ​ตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชกระบี่

อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน”

อบรมเกษตรกร โครงการนิคมการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมัน

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒