1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. ด่านตรวจพืชลาดกระบัง พบสถานที่เก็บวัตถุอันตราย จ.น…

ด่านตรวจพืชลาดกระบัง พบสถานที่เก็บวัตถุอันตราย จ.นครนายก ซุกไกลโฟเซต รุกอายัดของกลางกว่า 4 ล้านบาท

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวิชาการเกษตรและรองผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช  เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพในระบบการผลิตสินค้าภาคเกษตร เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ประกาศนโยบายทำสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรและการลักลอบนำเข้า พร้อมสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวด้วยความเข้มงวด โดยเฉพาะสารไกลโฟเซต ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่มีมาตรการจำกัดการใช้ และต้องควบคุมการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ยกระดับมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบติดตามวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การควบคุมการนำเข้าหน้าด่านตรวจพืช ตรวจสอบการสำแดงข้อมูล การซุกซ่อน รวมถึงการติดตามไปจนถึงสถานที่เก็บ หรือโรงงานผลิต โดย ด่านตรวจพืชลาดกระบัง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าตรวจสอบและอายัด วัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่สำแดงการนำเข้า เป็นสาร Glufosinate-Ammonium 15% W/V SL จำนวน 2 shipment ปริมาณการนำเข้ารวม 64,000 ลิตร ณ สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก โดย กรมวิชาการเกษตรได้สุ่มตัวอย่างและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่าเป็นสาร ไกลโฟเซต (Glyphosate) จำนวน 192 ถัง ปริมาณ 38,400 ลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,224,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทำความผิด โดยซุกซ่อน ลักลอบนำเข้าวัตถุอันตรายไม่ตรงตามข้อมูลที่สำแดงในการนำเข้า และผิดเงื่อนไขการนำเข้า กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ต่อไป

Related
แชท
Skip to content