1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตร คุมเข้มปาล์มลักลอบนำเข้า ผิดกฎหมาย…

กรมวิชาการเกษตร คุมเข้มปาล์มลักลอบนำเข้า ผิดกฎหมาย ตรวจยึดปาล์มเถื่อน 4.5 ตัน ผ่านช่องทางธรรมชาติ อ.กระบุรี จ.ระนอง

จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศสงครามกับสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรไทย เพื่อการผลิตเป็นวัตถุดิบ เป็นสินค้าบริโภคจำหน่ายภายในประเทศซึ่งร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ “พญานาคราช” เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกัน และปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ ได้ยกระดับในการติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทย เพื่อยกระดับคุณภาพในการผลิตเพื่อเข้าสู่การผลิตในอุตสาหกรรม และติดตามเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าปาล์มเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาของปาล์มน้ำมันที่มีการผลิตภายในประเทศ

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. 2567 ชุด ฉก.พญานาคราช โดยหัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง ร่วมกับชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันตรวจยึด ปาล์มน้ำมันทะลาย น้ำหนักโดยประมาณ 4.5 ตัน ลักลอบขนมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางริมแม่น้ำกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบผู้ที่แสดงความเป็นเจ้าของปาล์ม หลักฐานเชื่อว่าเป็นการลักลอบนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป หลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการเผาทำลาย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า เพื่อการป้องกันการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งอาจเป็นมูลเหตุทำให้ราคาปาล์มน้ำมันในประเทศลดลง ด้วยราคาในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับราคาของต่างประเทศ ทำให้มีการลักลอบการนำเข้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร คุมเข้มในการแก้ไขปัญหาการนำเข้าปาล์มผิดกฎหมาย โดยการร่วมบูรณาการภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กวดขันเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าตามด่านสินค้าชายแดน

ผลปาล์มน้ำมัน ถือเป็น“สิ่งต้องห้าม” ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ห้ามนำเข้าจากต่างประเทศ) ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อเป็นการปกป้องพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน หากพบการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมันที่มีความเสี่ยงของโรค แมลงศัตรูพืชระบาดทำลายสวนปาล์มภายในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม โดย ”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศุลกากร ผู้ประกอบการนำผ่าน หน่วยงานความมั่นคง เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมัน

Related
แชท
Skip to content