ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจับมือจังหวัดจันทบุรี เตรียมความพร้อม ตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชส่งออกลำไย “สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพผลผลิต ปลอดศัตรูพืชกักกัน และสารตกค้าง”

Skip to content