ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

งานวิจัย

การแปรรูปถั่วเหลือง / ผลิตภัณฑ์

 • เต้าเจี้ยว
 • พล่าเต้าเจี้ยว
 • เต้าหู้ขาว
 • เต้าฮวย
 • นมถั่วเหลือง (น้ำเต้าหู้)
 • ไอศกรีมถั่วเหลือง
 • ขนมรังผึ้งถั่วเหลือง
 • ซุปถั่วเหลือง
 • ขนมหม้อแกงจากถั่วเหลือง
 • เค้กถั่วเหลือง
 • ขนมทองม้วนถั่วเหลือง
 • เต้าหู้นมสด
 • ถั่วเหลืองถั่วเกลือ