ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
กรมวิชาการเกษตร

‘เกษตรฯ – กลาโหม’ ผนึกความร่วมมือครั้งใหญ่ ยกระดับเสริมแกร่งภาคการเกษตร สู่มิติ “ช่วยเหลือ ป้องกัน สร้างสรรค์ พัฒนา”มุ่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ฟื้นฟูเศรษฐกิจรายได้เกษตรกร

Skip to content