กรมวิชาการเกษตร ลุยขยาย “จันทบุรีโมเดล” ตั้งอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลางคุมเข้มส่งออกทุเรียนภาคเหนือ พร้อมเน้นย้ำมาตรการห้ามสวมสิทธิ์ผลไม้ทุกชนิด

อธิบดีกรมวิชาการเกษต […]

กรมวิชาการเกษตร เตือน นักท่องเที่ยวเทศกาลหยุดยาวเลี่ยงซื้อผลไม้สด ย้ำนำเข้าประเทศต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากต้นทาง

นายระพีภัทร์ จันทรศร […]

การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและติด ตามประเมินผลแผนงานวิจัยภายใต้ทิศทางงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 ครั้งที่ 2/2566 (ทิศทางที่ 5)

เมื่อวันที่ 16 มีนาค […]

กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโกโก้แห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 ร่วมหาแนวทางเสริมสร้างการค้าโกโก้ภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน

กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโกโก้แห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 ร่วมหาแนวทางเสริมสร้างการค้าโกโก้ภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน

นายระพีภัทร์ จันทรศร […]