แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย ปี 2568

1.1 แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานปี 68 Download

 

Download
1.2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยปี 68 Download Download
1.3 หนังสือรับรองนำผลงานไปใช้ประโยชน์ Download Download
1.4 แตกตัวคูณงบประมาณ แผนงาน-โครงการ Download
1.5-1.6 แบบฟอร์ม Impact Pathway แผนงาน+โครงการ Download Download
เอกสารแบบ 1 – ขอบเขต กรอบงานวิจัย แผนงานวิจัยตาม 5 ทิศทางกรมฯ Download
เอกสารแนบ 2 – ระบบวิจัยและปฏิทิน Download
เอกสารแนบ 3 – สรุปรายชื่อ ผอ.แผนงาน 68 พร้อมเบอร์โทร Download
เอกสารแนบ 5 – แบบฟอร์ม PPT – ข้อเสนอ 68 Download Download