ผอ.สอพ. พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เฝ้าระวังโรคใบด่างถั่วเขียว

เร่งสกัดโรคใบด่างถั่วเขียวก่อนลุกลาม

ผอ.สอพ. พร้อมด้วยคณะ เข้าประเมินและติดตามการระบาดของโรคใบด่างในแปลงปลูกถั่วเขียวในจังหวัดนครสวรรค์

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2563

การประชุมวิชาการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชประจำปี 2563

บทบาทนักวิจัยตรวจสอบการส่งออก

ผอ.สอพ. พร้อมด้วยคณะ ร่วมติดตามการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ศัตรูพืชรุกรานและมาตราการการจัดการ