ผอ. สอพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

ผอ. สอพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์