จัดอบรมให้คำแนะนำวิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในมะพร้าว

เปิดตัวชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสูตรใหม่ชนิดผง

เปิดตัวชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสูตรใหม่ชนิดผง

พัฒนาชีวภัณฑ์เมตาไรเซียมปราบด้วงแรด

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

ผอ.สอพ. เป็นประธานในการประชุม เรื่อง “ปลดล็อคมะม่วงไทยส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีปลอดด้วงงวงเจาะเมล็ด ประจำปี 2563”

เอฟเอโอยกไทยเป็นต้นแบบ ปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน ให้การตอนรับ อธก. เยี่ยมชมสถานกักกันพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดชนิดต่างๆ