.:: Poll ::.

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ กผง.
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด0
mod_vvisit_counterเยี่ยมชมทั้งหมด435139


กองแผนงานและวิชาการ, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates

.:: Click Me ::.

aic cv new dpis  journal doa agri dic circular letter nlp

                                                                           15241821 725905730897308 1254870813264941039 n

 

 

 

 

                                        barba36ประชาสมพนธ2 ::   barba35

12.02.62

11.02.62

 

 040262

         

         ผลงานวิจัยที่ส่งเข้ารับการพิจารณาเป็นผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 download2.png news6/2/62

         คู่มือติดตามประเมินผลโครงการวิจัยด้านการเกษตร download4.png 24/1/62

       เกณฑ์การพิจารณาและรูปแบบการจัดทำเรื่องเต็มผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑  download4.png 14/1/62

      สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญ

     พ.ศ. 2560 download4.png 21/12/61

การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร

      01 บันทึกแจ้งหน่วยงาน  ที่ กษ 0905/ว364 ลว. 21 พ.ย. 2561 download2.png 

      02 รายชื่อแผนบูรณาการวิจัยปี 2563 download2.png 

      03 สำเนาส่ง download2.png 

      04 คณะกรรมการของหน่วยงาน 2 คณะ   ที่ 299/2561 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561 download2.png 

      05 คณะทำงานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา  ที่ 300/2561 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561 download2.png 

 

แบบขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ

           การใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่บริการและแปลงเกษตร  

          เอกสารแนบ  1 Download 6         เอกสารแนบ 2 Download 6 

 

 

 

 กลุ่มงานกองแผนงานและวิชาการ

 


หนังสือเผยแพร์  โหลดได้
           Technical Statistic    Table Stat2    
Present agr 
คดยอ1  คดยอ2  ปกการใช้ 1  ปกการใช้ 2

farmwm lin1

 

icon theme 174 :: ข่าวสินค้าเกษตร ::

           ราคายางประจำวัน

          ราคาปาล์มน้ำมันประจำวัน

          ราคาสินค้าเกษตร

          ราคาผัก-ผลไม้ตลาดไทย

           ราคาผัก-ผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง

          ราคาสินค้าเกษตร

          ปัจจัยการผลิต

          สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์

          ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้ม

          การนำเข้า-ส่งออก

          International Trade Center

 

icon theme 174 :: รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี ::

          รัฐบาลไทย (Royal Thai Government)

       icon theme 99 ข่าว-มติคณะรัฐมนตรี (โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

       icon theme 99 ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

       icon theme 99 ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       icon theme 99 นโยบายรัฐบาล (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี)