ประชุมคณะทำงานดูแลสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุม