เอกสารแผ่นพับ

เอกสารด้านชีวภัณฑ์

1.ชีวภัณฑ์บาซิลัส ซับทิลิส 20 W 33 ควบคุมโรคแอนแทรกโนส
2.ชีวภัณฑ์ BS ควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบททีเรีย
3.บีที สารชีวินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช
4.การใช้ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมแมลงศัตรูพืช
5.แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา ควบคุมแมลงศัตรูพืช
6.การใช้แตนเบียน เพื่อควบคุมดักแด้แมลงดำหนามมะพร้าว
7.การใช้แตนเบียนควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว
8. การใช้แตนเบียนเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู
9.โปรโตซัว ทางเลือกใหม่ การปราบหนูด้วยเชื้อจุลินทรีย์
10. มวนพิฆาตแมลงห้ำเพื่อการเกษตรยั่งยืน
11.แมลงช้างปีกใส ควบคุมแมลงศัตรูพืช
12.ใส้เดือนฝอย ศัตรูแมลง
13. ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี