ประชุม APAARI Asia-Pacific Association of Agricultural Reserch Institutions

เมื่อวันศุกร์ที่14มิถุนายน2562 นายด

เมื่อวันศุกร์ที่14มิถุนายน2562 นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะได้เข้าร่วมประชุม APAARI Asia-Pacific Association of Agricultural Reserch Institutions ณ.โรงแรมIbis รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ