ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,764 19 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,560 19 มิ.ย. 67 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,810 19 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน 67069364529 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,469.10 19 มิ.ย. 67 จ้างซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-0135 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน 67069342620 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,740 18 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน 67069316434 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 17 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน 67069313618 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 17 มิ.ย. 67 จ้างเหมางานโครงการเงินทุนวิจัย (สกสว. ต๋าว) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500 13 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน 67069118274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,706 7 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน 67069094814 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,500 6 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 112