Search for:

เชิญเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง มาออกกำลังกาย เดินเล่น วิ่ง ปั่นจักรยาน บนถนนราดยางกว้าง 6 ม. ยาวเกือบ 2 กม. พร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม สูดอากาศที่บริสุทธิ์ รอบอ่างเก็บน้ำ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 20 ไร่

หากท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวตรัง อย่าลืมแวะมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรังด้วยนะคะ ^^