หากท่านสนใจจองสะตอพันธุ์ตรัง1ทางศูนย์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าจะเปิดจองอีกครั้งภายในเดือนกรกฎาคม 2565 เท่านั้นติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 063-2276250วันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวผู้บริหาร/ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
การจองต้นพันธุ์ของศูนย์ฯ