ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น
#1
ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น 
เวียง อากรชี, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, นิวัติ อารวิล, อนุชา เชาว์โชติ, สุวิมล ถนอมทรัพย์, จิราลักษณ์ ภูมิไธสง และเชาวนาถ พฤทธิเทพ

          ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น เนื่องจากการผลิตวุ้นเส้นในภาคเกษตรกรหรือกลุ่มแปรรูปขนาดเล็ก ยังคงใช้เครื่องมือแบบเก่าซึ่งต้องใช้แรงงานที่มีประสบการณ์สูงจึงเป็นปัญหาสำคัญของการผลิตวุ้นเส้น จากการวิจัยได้ออกแบบพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องโรยเส้นวุ้นเส้นขึ้นโดยพัฒนามาจากเครื่องโรยเส้นขนมจีน โดยตัวเครื่องโรยเส้นประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ เกียร์ปั้มในการสร้างแรงดัน มอเตอร์ต้นกำลัง 1 แรงม้า และหัวโรยเส้นในการกำหนดขนาดของเส้น จากการทดสอบเครื่องผลิตวุ้นเส้นพบว่า มีอัตราการผลิตวุ้นเส้นอยู่ที่ประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณภาพของเส้นใกล้เคียงกับการใช้คนโรยแบบเดิม แต่ยังมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของเส้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงควรมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


ไฟล์แนบ
.pdf   12_2555.pdf (ขนาด: 451.17 KB / ดาวน์โหลด: 704)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม