ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius)
#1
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) ในกุหลาบ
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, นพพล สัทยาสัย, บุษบง มนัสมั่นคง และพวงผกา อ่างมณี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) ในกุหลาบ ดำเนินการทดสอบที่แปลงกุหลาบของเกษตรกร อ.เมือง จ.นครปฐม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) 4 ซ้ำ 7 กรรมวิธี ดังนี้ พ่นสาร dinotefuran 10% W/V SL อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร buprofezin 40% W/V SC อัตรา 25 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร cyantraniliprole 10% W/V OD อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร pymetrozine 50% W/V WG อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร bifenthrin 2.5% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ spirotetramat 15% W/V OD อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในกุหลาบ ในปีที่ 1 ได้แก่ buprofezin 40% SC อัตรา 25 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร bifenthrin 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดตัวอ่อนประมาณ 70 - 75% รองลงมาคือ cyantraniliprole 10% OD อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดประมาณ 65 - 70% โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบความเป็นพิษกับพืช ซึ่งต้องทำการทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันผลในปีถัดไป


ไฟล์แนบ
.pdf   219_2560.pdf (ขนาด: 230.28 KB / ดาวน์โหลด: 468)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม