การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง
#1
การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, วิวัฒน์ ภาณุอำไพ และวันเพ็ญ ศรีทองชัย
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่

          การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง หลังฉีดพ่นสารและนำตัวอย่างใบมันฝรั่งในทุกกรรมวิธี มาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า ต้นมันฝรั่งมีการระบาดของโรคในแปลงปลูกและมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเพิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธี โดยเฉพาะผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคครั้งที่ 3 ที่พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงถึง 70 - 95 % และสรุปได้ในเบื้องต้นว่าสารพอสซ์และสารอะบาแม็กติน รวมทั้งปิโตรเลียมออยล์, ไวท์ออยล์, สารสกัดสะเดาและฟูราดาน ไม่สามารถลดการการระบาดของโรคได้ แม้จะช่วยลดปริมาณของแมลงลงได้ ซึ่งการเก็บผลผลิตและตรวจดูคุณภาพและขนาดของหัวมันฝรั่ง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลทางสถิติและสรุปผลการดำเนินงาน ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน


ไฟล์แนบ
.pdf   1313_2552.pdf (ขนาด: 283.19 KB / ดาวน์โหลด: 652)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง - โดย doa - 08-05-2016, 04:37 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม