การป้องกันกำจัดไรไข่ปลาบนเห็ดหูหนูโดยการใช้สารสกัดจากพืช
#1
การป้องกันกำจัดไรไข่ปลาบนเห็ดหูหนูโดยการใช้สารสกัดจากพืช
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล และมานิตา คงชื่นสิน
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ทำการทดสอบประสิทธิภาพสารกลั่นจากพืช 8 ชนิด ในการป้องกันกำจัดไรไข่ปลาระยะก่อนท้อง และระยะท้องในเห็ดหูหนู พบว่าสารกลั่นจากพืชเกือบทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดไรไข่ปลาระยะก่อนท้องและระยะท้องได้ดีในห้องปฏิบัติการ ยกเว้นสารสะเดากลั่นที่พบจำนวนไรไข่ปลาระยะก่อนท้องตายเฉลี่ยเพียง 32 ตัว แต่ในระยะท้องสารสะเดากลั่นก็มีประสิทธิภาพเท่ากับสารกลั่นจากพืชอื่น


ไฟล์แนบ
.pdf   2036_2554.pdf (ขนาด: 73.53 KB / ดาวน์โหลด: 1,204)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การป้องกันกำจัดไรไข่ปลาบนเห็ดหูหนูโดยการใช้สารสกัดจากพืช - โดย doa - 10-12-2015, 04:21 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม