สำรวจ รวบรวม พรรณไม้น้ำเพื่อการปกป้องไม้ท้องถิ่น
#1
สำรวจ รวบรวม พรรณไม้น้ำเพื่อการปกป้องไม้ท้องถิ่น
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช ส้ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช


          การสำรวจรวบรวมพรรณไม้น้ำได้ทั้งไม้น้ำที่วัชพืชทั่วไป ซึ่งมีทั้งพืชที่พืชท้องถิ่น และพืชต่างถิ่น และไม้น้ำที่พบในปริมาณและความถี่ที่ต่ำมาก เช่น สันตะวาใบลอย (Ottelia ovalifolia) ผักพาย (Butomopsis latifolia (D.Don) Kunth) หรือพืชที่พบทั่วไป แต่มีความแตกต่างกัน เช่น สันตะวาใบพาย (Ottelia alismoides) แต่มีดอกสีม่วงอ่อน ขณะที่ที่พบทั่วไปมีสีขาว เป็นต้น


ไฟล์แนบ
.pdf   2539_2555.pdf (ขนาด: 218.46 KB / ดาวน์โหลด: 1,013)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
สำรวจ รวบรวม พรรณไม้น้ำเพื่อการปกป้องไม้ท้องถิ่น - โดย doa - 12-03-2015, 03:03 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม