ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
#1
ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
สุปัน ไม้ดัดจันทร์ และวิภาดา ทองทักษิณ

          กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสมีแนวโน้มในการพัฒนาเป็นไม้กระถางเพื่อการส่งออกได้ จึงได้มีการผสมพันธุ์ เพื่อพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ดังนั้นจึงได้ทดลองขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ โดยการเพาะเมล็ดลูกผสมในอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) พบว่า การใช้อาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) สามารถกระตุ้นให้เมล็ดของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสมงอกและเจริญเป็นต้นขนาดเล็กได้จำนวน 12 คู่ผสม จาก 20 คู่ผสม เมื่อนำต้นอ่อนไปเลี้ยงต่อในอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962) สามารถเลี้ยงต้นอ่อนให้ได้ต้นที่มีใบและรากสมบูรณ์พร้อมออกอนุบาลได้ภายใน 60 วัน


ไฟล์แนบ
.pdf   1050_2551.pdf (ขนาด: 1.74 MB / ดาวน์โหลด: 361)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม