ศึกษาชนิดของไรศัตรูพืชในหัวหอมและกระเทียมที่นำเข้าจากประเทศจีน
#1
ศึกษาชนิดของไรศัตรูพืชในหัวหอมและกระเทียมที่นำเข้าจากประเทศจีน
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, มานิตา คงชื่นสิน และพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ผลจากการจำแนกชนิดไรศัตรูพืชบนหัวหอมและกระเทียมที่นำเข้าจากประเทศจีนผ่านทางด่านตรวจพืชเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด่านตรวจศัตรูพืชมุกดาหาร ด่านตรวจศัตรูพืชท่าเรือกรุงเทพ ด่านตรวจศัตรูพืชลาดกระบัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 - สิงหาคม 2552 พบไรรวมทั้งสิ้น 23 ชนิด 8 วงศ์ เป็นไรศัตรูพืช 16 ชนิด 2 วงศ์ ไรตัวห้ำ 8 ชนิด 6 วงศ์ ไรที่พบบนกระเทียมเป็นไรศัตรูพืช 16 ชนิด 2 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Acaridae 15 ชนิด คือ Rhizoglyphus echinopus (Fumouze and Robin), Rhizoglyphus robini Claparède, Rhizoglyphus sp, Sancasania berlesei (Michael), Sancasania oudemansi (Zachvatkin), Sancasania sp., Sancasania mycophagus (Mègnin), Schwiebia sp., Suidasia pontifica Oudemans, Thyreophagus gallgoi (Portus &Gomez), Tyrophagus communis Fan&Zhang, Tyrophagus putrescentiae (Schrank), Tyrophagus robertsonae Lynch, Tyrophagus sp., Tyrophagus similis Volgin และ วงศ์ Eriophyidae 1 ชนิด คือ Aceria tulipae (Keifer) ไรศัตรูธรรมชาติพบ 6 ชนิด 5 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Phytoseiidae 2 ชนิด คือ Amblyseius tareensis Schicha และ Amblyseius sp. วงศ์ Cheyletidae 1 ชนิดคือ Cheyletus sp. ที่เหลืออีก 3 ชนิดอยู่ในวงศ์ Ascidae Ameroseiidae และ Stigmaeidae ส่วนไรที่พบบนหัวหอมเป็นไรศัตรูพืช 6 ชนิด 2 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Acaridae จำนวน 5 ชนิด คือ Rhizoglyphus echinopus (Fumouze&Robin), Rhizoglyphus robini Claparède, Rhizoglyphus sp., Sancasania berlesei (Michael), S. oudemansi (Zachvatkin), Sancasania sp. และ Tyrophagus communis Fan & Zhang และวงศ์ Eriophyidae จำนวน 1 ชนิด ไรศัตรูธรรมชาติพบ 4 ชนิด 4 วงศ์ ได้แก่ Cheyletus fortis Oudemans วงศ์ Cheyletidae และอีก 3 ชนิดอยู่ในวงศ์ Ameroseiidae Ascidae และ Laelapidae


ไฟล์แนบ
.pdf   1216_2552.pdf (ขนาด: 171.3 KB / ดาวน์โหลด: 748)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม