ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์, มานิตา คงชื่นสิน, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง และวัชริน แหลมคม
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่

          ทำการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรในมันสำปะหลังโดยเป็นไรแดงชนิด Tetranychus truncatus Ehara ในแปลงมันสำปะหลังเกษตรกร อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ก่อนทำการทดลอง สุ่มนับจำนวนไรแดงก่อนการพ่นสาร แล้วจึงพ่นสารป้องกันกำจัดไร ตามกรรมวิธี ทำการตรวจนับจำนวนไรหลังพ่นสาร 7 14 และ 21 วัน พบว่า จำนวนไรเฉลี่ยในทุกกรรมวิธีลดลง รวมถึงกรรมวิธีไม่พ่นสาร จึงยังไม่สามารถสรุปได้


ไฟล์แนบ
.pdf   1124_2552.pdf (ขนาด: 118.86 KB / ดาวน์โหลด: 373)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม