สำรวจรวบรวมและจำแนกเชื้อราแป้งสาเหตุโรคพืช
#1
สำรวจรวบรวมและจำแนกเชื้อราแป้งสาเหตุโรคพืช
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และธารทิพย ภาสบุตร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการเก็บตัวอย่างราแป้งของพืชชนิดต่างๆ ระหว่างตุลาคม 2550 - กันยายน 2552 จำนวน 29 ไอโซเลท ได้แก่ ตำลึงจากกรุงเทพฯ 4 ไอโซเลท สตรอเบอรี่ 2 ไอโซเลทจากจังหวัดเชียงใหม่ ถั่วฝักยาว กระถินณรงค์ ตำลึง ผักชีลาว จากจังหวัดเชียงราย แค ตำลึง จากจังหวัดเชียงใหม่ โทงเทงจากจังหวัดลำปาง ถั่วเขียว พริก จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ราแป้งถั่วลันเตาจากจังหวัดเลย เงาะจำนวน 2 ไอโซเลท เทียนจากจังหวัดจันทบุรี เงาะ 2 ไอโซเลทจากจังหวัดตราด มะม่วงจากจังหวัดพิษณุโลก เมลอนจากจังหวัดสระแก้ว เงาะที่เป็นโรคราแป้งบริเวณช่อดอกและใบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ไอโซเลท มะขามจากจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ไอโซเลท องุ่นจากจังหวัดนครราชสีมา พบว่าราแป้งสตรอเบอรี่ สามารถจำแนกได้เป็น Oidium subgenus Fibroidium sp. ราแป้งตำลึง สามารถจำแนกได้เป็น Oidium subgenus Reticuloidium sp. ราแป้งพริก จำแนกได้เป็น Oidiopsis sicula


ไฟล์แนบ
.pdf   1265_2552.pdf (ขนาด: 183.52 KB / ดาวน์โหลด: 715)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม