การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริดแมลงศัตรูเห็ด
#1
การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริดแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ
สัญญาณี ศรีคชา, อุราพร หนูนารถ และเทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริค แมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และโรงเพาะเห็ดของเกษจรกรจังหวัดกาญจนบุรี และนครปฐม จากการสำรวจและเก็บรวบรวมแมลงวันเซียริคจากโรงเพาะเห็ดเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ชลบุรี และระยอง พบหนอนแมลงวันเซียริด Lycoriella sp. ลงทำลายเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางนวล และเห็ดฮังการี จากการศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันเชียริด (Lycoriella sp.; Dipterra : Sciaridae) ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.61+0.62 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 92.00+0.25 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ตัวเต็มวัยมีอายุ 18 - 20 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียหลังฟักออกจากดักแด้แล้ว 1 วัน จึงเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์ ระยะไข่ 3 - 4 วัน หนอนมี 4 วัย ระยะหนอน 12 - 13 วัน ระยะดักแด้ 3 - 5 วัน ตลอดวงจรชีวิต 18 - 22 วัน


ไฟล์แนบ
.pdf   1303_2552.pdf (ขนาด: 146.29 KB / ดาวน์โหลด: 796)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม