การเฝ้าระวังโรคไวรัสของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ OFV, TRSV และ Potyvirus
#1
การเฝ้าระวังโรคไวรัสของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ OFV, TRSV และ Potyvirus
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, วันเพ็ญ ศรีทองชัย และสรุภี กีรติยะอังกูร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักผู้เชี่ยวชาญ

          การตรวจตัวอย่างกล้วยไม้นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวันของบริษัทไพรทูรย์สะพลีและตัวอย่างของบริษัทเทพวงศ์ออคิดส์ และแปลงปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ของจ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน นำมาตรวจหาเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อไวรัสในกลุ่ม Potyvirus ด้วยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent assay (NCM-ELISA) และตรวจสอบเชื้อไวรัส OFV, TRSV เพื่อหาอนุภาคเชื้อไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนั้น ยังไม่พบเชื้อไวรัสในกลุ่ม Potyvirus และเชื้อไวรัส OFV, TRSV ในแปลงปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกรและบริษัทนำเข้ากล้วยไม้ของไทย และการเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ในแปลงปลูกในปีสุดท้ายนั้นเพื่อทำการตรวจสอบหาเชื้อในกลุ่ม Potyvirus และเชื้อไวรัส OFV, TRSV ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมและสรุปผลต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   1234_2552.pdf (ขนาด: 158.71 KB / ดาวน์โหลด: 400)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 2 ผู้เยี่ยมชม