การประเมินสายพันธุ์เห็ดต่งฝนเพื่อการใช้ประโยชน์
#1
การประเมินสายพันธุ์เห็ดต่งฝนเพื่อการใช้ประโยชน์
สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ และอัจฉรา พยัพพานนท์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เก็บรวบรวมเส้นใยเห็ดจากแหล่งต่างๆ ได้อีก 1 ตัวอย่าง (005) รวมเป็นเห็ดต่งฝนสายพันธุ์ทดสอบ จำนวน 5 ตัวอย่าง เมื่อทดสอบการเจริญของเส้นใยเห็ดสายพันธุ์ที่รวบรวมได้ใหม่ที่อุณหภูมิต่างๆ กัน บนอาหารพีดีเอพบว่า เส้นใยเจริญได้ที่อุณหภูมิ 15, 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส แตกต่างกัน แต่เส้นใยไม่เจริญที่ 35 และ 40 องศาเซลเซียส ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มองเห็นด้วยตาเปล่าพบว่า ดอกมีลักษณะรูปกรวยตื้นจนถึงกรวยลึก สีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลอ่อนอมเหลืองหรือน้ำตาลอมเทา มีเกล็ด ก้านมีลักษณะกว้างตอนบนแล้วเรียวเล็กลงไปที่โคนซึ่งมีลักษณะเป็นราก มีขนหรือเกล็ด สีเดียวกับหมวกหรือเข้มกว่า สปอร์เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบมีลักษณะทรงรี และภาพพิมพ์สปอร์สีขาวหรือขาวนวล และเมื่อทดสอบการเจริญของเส้นใยและการเกิดดอกบนวัสดุเพาะของเห็ดต่งฝนทั้ง 5 ตัวอย่าง จำนวน 4 ครั้งพบว่า เส้นใยเห็ด 3 ตัวอย่างให้ผลผลิตได้


ไฟล์แนบ
.pdf   1296_2552.pdf (ขนาด: 242.35 KB / ดาวน์โหลด: 580)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม