ปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำ
#1
ปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำ
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, พจนา ตระกูลสุขรัตน์ และพีระวรรณ วัฒนวิภาส
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ได้ทำการศึกษาปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยสำรวจ รวบรวม และเก็บตัวอย่างโรคเน่าดำหน้าวัวจากแหล่งปลูกนำมาแยกเชื้อบริสุทธิ์ เมื่อรวมกับเชื้อที่มีอยู่ใน culture collection ได้เชื้อราสาเหตุโรคเน่าดำหน้าวัวจำนวน 6 ไอโซเลท จากจังหวัดลำปาง 2 ไอโซเลท จากภูเก็ต กรุงเทพ ปราจีนบุรี และนครปฐม จังหวัดละ 1 ไอโซเลท ได้จำแนกชนิดของรา Phytophthora สาเหตุโรคเน่าดำหรือ Phytophthora rot ของหน้าวัว คือ รา P. parasitica ราสาเหตุโรคเน่าดำหน้าวัวไอโซเลทที่รุนแรงที่สุด คือ ไอโซเลท 46-An-Ba K 1 L จาก อ.มีนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อนำมาศึกษาปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำปลูกเชื้อแก่ใบหน้าวัวพันธุ์/สายพันธุ์ต่างๆ โดยวิธี detached leaf พบพืชต้านทานโรคปานกลางจำนวน 7 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้แก่ เปลวเทียน, ผกามาศ, Hc–034, cot Lady Beth, Montana, นาไก และแสงเทียน


ไฟล์แนบ
.pdf   1322_2552.pdf (ขนาด: 219.59 KB / ดาวน์โหลด: 411)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม