การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย B. subtilis ในการควบคุมโรคเหี่ยวพืชตระกูลแตง
#1
การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคเหี่ยวพืชตระกูลแตงที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium solani
อภิรัชต์ สมฤทธิ์, บุษราคัม อุดมศักดิ์ และณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคเหี่ยวพืชตระกูลแตงที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium solani ได้ดำเนินการตรวจสอบระสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. solani บนอาหาร PDA พบว่าเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สร้าง clear zone ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา F. solani ได้ดี นำเชื้อ F. solani มาเลี้ยงบนอาหาร PDA และมาเลี้ยงขยายบนอาหารเมล็ดข้าวฟ่าง ทำการปลูกแตงกวา แตงร้าน และมะระ ในแปลงปลูกที่คลุกเชื้อในดินด้วยเชื้อรา F. solani แล้วราดเซลล์แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis เมื่อตรวจสอบการทดลองพบว่า แตงกวา แตงร้าน และมะระ ที่ปลูกในดินที่มีเชื้อรา F. solani แล้วราดด้วยเซลล์แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย มีการงอกเมล็ดและเจริญของต้นได้ดีกว่าต้นที่ปลูกในดินที่มีเชื้อรา F.solani แต่ไม่ได้ราดด้วยเซลล์แขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย B.subtilisอย่างเห็นได้ชัดเจน


ไฟล์แนบ
.pdf   273_2556.pdf (ขนาด: 314.65 KB / ดาวน์โหลด: 1,368)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม