การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือกที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า
#1
การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือก (slime mould) ที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า
อภิรัชต์ สมฤทธิ์, บุษราคัม อุดมศักดิ์, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และสุรีย์พร บัวอาจ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาหาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือก (slime mould) ที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้าได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ที่แปลงฟาร์มเพาะเห็ดของเกษตรกร และห้องทดลองของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ทำการค้นคว้าเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ แล้วเตรียมราเมือก และเตรียมสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชและสารสกัดจากพืช เพื่อทดสอบการยับยั้งการเจริญของราเมือกในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ และในสภาพโรงเรือนเพาะเห็ดพบว่า สารเคมีสารแมนโคเซบ สารประกอบโซเดียมไฮไปคลอไรท์ (คลอร็อก) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำยาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ และน้ำส้มควันไม้ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราเมือกในจานอาหารเลี้ยงเชื้อห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆ ในโรงเรือนเพาะเห็ดได้ดีกว่าวิธีเปรียบเทียบ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในสภาพห้องทดลอง และในสภาพการเพาะเห็ดในโรงเรือน จะดำเนินการทดลองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2034_2554.pdf (ขนาด: 81.35 KB / ดาวน์โหลด: 1,922)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม