การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สารชีวินทรีย์  และสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหนอน
#1
การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สารชีวินทรีย์  และสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดที่สำคัญในเห็ด
อุราพร หนูนารถ และพิเชษฐ์  เชาววัฒนวงศ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สารชีวินทรีย์ และสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดที่สำคัญในเห็ด โดยดำเนินการทดลองที่โรงเพาะเห็ดของเกษตรกร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 – มีนาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีพ่นสารสกัดจากสะเดา (สะเดาไทย), สารสกัดจากขมิ้นชัน, น้ำส้มควันไม้, Diflubenzuron (Dimilin), ไส้เดือนฝอย, เชื้อแบคทีเรีย (Bacillus thuringensis, เชื้อแบคทีเรีย (Xentari) และกรรมวิธีไม่พ่นสารทดลอง จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากสะเดา (สะเดาไทย), สารสกัดจากขมิ้นชัน, Diflubenzuron (Dimilin), ไส้เดือนฝอย, เชื้อแบคทีเรีย (Bacillus thuringensis, เชื้อแบคทีเรีย (Xentari) มีแนวโน้มว่าสามารถป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ด


ไฟล์แนบ
.pdf   2037_2554.pdf (ขนาด: 77.9 KB / ดาวน์โหลด: 569)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม