การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
#1
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ (E. coli และ Salmonella spp.)และแมลงศัตรูปนเปื้อนจังหวัดขอนแก่น
ศุภชัย อติชาติ, กุศล ถมมา, รพีพร ศรีสถิต, วัชราพร ศรีสว่างวงศ์, จารุพงษ์ ประสพสุข และเอกรัฐ พรหมดีราช
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

          ทำการศึกษาการลดการปนเปื้อนจากเชื้อสาเหตุ E. coli และ Salmonella spp. และสารพิษตกค้าวในโหระพา จังหวัดขอนแก่น โดยการทดลองใช้เทคโนโลยีการผลิตผักของกรมวิชาการ ตั้งแต่การเตรียมดิน การใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม่า การตรวจนับแมลงและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องที่เหมาะสม ที่แปลงเกษตรกรบ้านหนองทุ่ม อ.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เริ่มปี 2556 และ สิ้นสุด 2557 เปรียบเทียบ  2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีของเกษตรกรที่ทำอยู่และกรรมวิธีของกรมวิชาการพบว่า กรรมวิธีทดสอบไม่พบการปนเปื้อนเชื้อสาเหตุและสารพิษตกค้างทั้งสองปี เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม


ไฟล์แนบ
.pdf   231_2557.pdf (ขนาด: 393.55 KB / ดาวน์โหลด: 614)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม