สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ Euphorbia
#1
สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ Euphorbia
ธัญชนก จงรักไทย, ศิริพร ซึงสนธิพร, ภัทรพิชชา รุจิระพงศ์ชัย, กลอยใจ คงเจี้ยง และกาญจนา พฤกษพันธ์
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และกลุ่มวิจัยเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานเมล็ดวัชพืชชนิดต่างๆ ในสกุลน้ำนมราชสีห์ และรวบรวมตัวอย่างวัชพืช และเมล็ดวัชพืช สำหรับการอ้างอิงในการศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา ผลที่ได้จากการศึกษาพบ ตัวอย่างแห้งในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพสิรินธร พืชในสกุลน้ำนมราชสีห์ คือ Euphobia sieboldiona Morr.et Decne ; Euphobia sessiliflora Roxb ; Euphobia serpens Kunth ; Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia tirucalli ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. และในพิพิธภัณฑ์พืชของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชในสกุลน้ำนมราชสีห์ (Euphobia) คือ Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. ; Euphobia Milli L. และจากการสำรวจวัชพืชในจังหวัดต่างๆ ทั้งในพื้นที่การเกษตร และไม่ทำการเกษตรพบ คือ Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. ; Euphobia bifida Hook. & Arn. และยังมีส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการจำแนกโดยอยู่ในขั้นตอนการปลูก และเก็บเมล็ดเพื่อจำแนกชื่อ และถ่ายภาพต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2220_2554.pdf (ขนาด: 111.04 KB / ดาวน์โหลด: 574)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม