การเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารสูตร
#1
การเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารสูตรต่างๆ
นันทนัช พินศรี, สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, อิศเรส เทียนทัด และภัทรพร สรรพนุเคราะห์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยอาหารสูตรต่างๆ จากอาหารทั้งหมด 20 ชนิดที่ได้ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อ B. thuringiensis แล้ว 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการตรวจนับโคโลนีและตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่น พบว่า มีอาหาร 7 ชนิด ที่คาดว่าสามารถเลี้ยงเชื้อ B. thuringiensis ได้ คือ 1. น้ำเต้าหู้ + น้ำผึ้ง + เกลือ + ครีมเทียม 2. นมถั่วเหลือง + นมวัว + นมข้น + อาหารแมว + ผงฟู + ปุ๋ย + เกลือ 3. นมถั่วเหลือง + นมผง + แป้งมัน + เกลือ + ผงฟู + ปุ๋ย 4. นมถั่วเหลือง + นมจืด + กล้วยหอม + น้ำมะพร้าว + เกลือ + ผงฟู + ปุ๋ย 5.ซุปก้อนสูตรไก่ + ธาตุอาหารเสริม 6.ซุปก้อนสูตรหมู + ธาตุอาหารเสริม 7. ซุปก้อนสูตรเนื้อ + ธาตุอาหารเสริม มี Total cell count เฉลี่ยระหว่าง 3.86x10(7)- 3.89x10(7), 2.5x10(5)-4.63x10(7), 1.15x10(6)-2.12x10(7), 1.4x10(6)-1.68x10(6), 2.11x10(8)-3.15x10(8), 2.00x10(8)-1.22x10(8), 3.01x10(8)-3.61x10(8) cfu/ml ตามลำดับ ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ และขั้นตอนต่อไปนำเชื้อ B. thuringiensis ที่ผลิตได้ทั้ง 7 สูตรอาหารมาทำการทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนผีเสื้อวัยที่ 2 ในห้องปฏิบัติการต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   130_2560.pdf (ขนาด: 329.35 KB / ดาวน์โหลด: 2,300)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม