ศักยภาพการเป็นวัชพืชของไม้ประดับต่างถิ่น
#1
ศักยภาพการเป็นวัชพืชของไม้ประดับต่างถิ่น
อัณศยา พรมมา, ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย และเอกรัตน์ ธนูทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

  สำรวจและเก็บตัวอย่างต้นในแหล่งจำหน่ายไม้ประดับ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 6 แหล่ง สำรวจเพิ่มเติมในพื้นอื่นๆ จำนวน 4 แหล่ง และสำรวจในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระหว่างตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 พบไม้ประดับต่างถิ่นที่มีแนวโน้มการเป็นวัชพืช / มีรายงานการเป็นวัชพืช จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ บาหยา (Asystasia sp.) 3 ชนิด อเมซอน (Echinodorus sp.) บัวสวรรค์ (Zephyranthes spp.) กระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) หูกระจง (Terminalia ivorensis A.Chev.) คอนสวรรค์ (Ipomoea quamoclit L.) และแว่นแก้ว (Hydrocotyle umbellata L.)


ไฟล์แนบ
.pdf   146_2560.pdf (ขนาด: 957.66 KB / ดาวน์โหลด: 681)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม