ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea
#1
ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ดาราพร รินทะรักษ์, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ และปราสาททอง พรหมเกิด
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ดำเนินการศึกษาชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยซัคซีเนียในแปลงปลูกกล้วยไม้จังหวัดนครปฐมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เก็บตัวอย่าง จากจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรีได้ทั้งหมด 95 ตัวอย่าง เพื่อนำไปศึกษาชีววิทยาต่อในห้องปฏิบัติการ ค่าพลวัตประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าต่ำสุดในเดือนเดือนมิถุนายน 2560 (4.60 ตัวต่อตารางเมตร) และมีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2560 (เท่ากับ 63.6 ตัวต่อตารางเมตร) คาดว่าปริมาณน้ำ ฝนและฤดูกาลมีผลต่อพลวัตของหอยซัคซีเนีย ทั้งนี้จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีเพื่อให้เข้าใจพลวัตของหอยชนิดนี้ในสวนกล้วยไม้ได้สมบูรณ์


ไฟล์แนบ
.pdf   175_2560.pdf (ขนาด: 257.74 KB / ดาวน์โหลด: 505)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม