พัฒนาเทคนิคการตรวจหา immunodominant membrane protein genes (IDPs) ของเชื้อไฟโตพลาสมา
#1
พัฒนาเทคนิคการตรวจหา immunodominant membrane protein genes (IDPs) ของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
กาญจนา วาระวิชะนี และแสนชัย คำหล้า
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          จากรายงานต่างประเทศอ้างอิงว่า imp gene ของเชื้อไฟโตพลาสมาสามารถตรวจพบได้ง่ายภายใน cytoplasm พืชหลังถูกเชื้อสาเหตุเข้าทำลายซึ่ง imp gene เป็นยีนชนิดหนึ่งของ immunodominant membrane protein genes (IDPs) ที่สามารถนำมาใช้ในการหาสาเหตุดังกล่าวได้ด้วยเทคนิค PCR ปี 2560 ได้ออกแบบไพร์เมอร์จำนวน 2 คู่ โดยอาศัยฐานข้อมูล GenBank ของ ACCESSION : AB469007, GenBank: FN658503 เมื่อทดสอบความเหมาะสมด้วยเทคนิค PCR กับตัวอย่างอ้อยใบขาว พบว่าไพร์เมอร์ได้ทั้ง 2 คู่ ไม่เหมาะสมนำมาใช้ตรวจหา imp gene


ไฟล์แนบ
.pdf   195_2560.pdf (ขนาด: 271.41 KB / ดาวน์โหลด: 560)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม