วิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล
#1
วิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล
อนุสรณ์ สุวรรณเวียง, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, บัณฑิต จิตรจำนงค์, คุรุวรรณ์ ภามาตร์ และธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี

          วิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล สามารถช่วยลดการใช้แรงงานคน ลดเวลาการทำงานและเพิ่มกำลังการผลิตในขั้นตอนการแยกเมล็ดโกโก้ออกผลสด ก่อนนำเมล็ดโกโก้เข้าสู่ขั้นตอนหมักเพื่อผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล ถูกออกแบบให้มีชุดผ่าผลโกโก้และชุดแยกเมล็ดโกโก้ โดยชุดผ่าผลโกโก้ มีความสามารถในการทำงาน 29 ผลต่อนาที ชุดแยกเมล็ดโกโก้เป็นระบบตะแกรงแยก ทำงานที่ 45 รอบต่อนาที เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.8 เมตร มีต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรงม้า ผลการทดสอบพบว่า เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลมีความสามารถในการทำงาน 1,400 ผลต่อชั่วโมง ซึ่งมีค่าสูงกว่าการใช้แรงงานงาน ที่มีความสามารถในการทำงาน 504 ผลต่อชั่วโมง แต่ความเสียหายของเมล็ดโกโก้หลังแยกด้วยเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล สูงกว่าการคัดแยกด้วยแรงงานคน ประมาณ 4% มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องคัดแยกประมาณ 600 วัตต์ต่อชั่วโมง ใช้แรงงานประจำเครื่อง 1 คน ผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล มีต้นทุนการใช้งาน 84 บาทต่อกิโลกรัมเมล็ดแห้ง จุดคุ้มทุน 6,048 กิโลกรัมต่อปี และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี


ไฟล์แนบ
.pdf   41_2561.pdf (ขนาด: 3.53 MB / ดาวน์โหลด: 800)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม